กระทรวง Campina Grande และกลุ่มคนรวมไปถึงเยาวชนรวมตัวกันเพื่อเปิดตัวการร่วมรณรงค์ต่อต้านการฆ่าเด็กและเยาวชนรวมไปถึงการใช้ความรุนแรง

กระทรวงเยาวชนของ Campina Grande สังฆมณฑล ได้เปิดตัวพร้อมกับคนในชาติเรื่องการต่อต้านความรุนแรงและการกำจัดเยาวชน โดยจะมีโปรแกรมและการประชุมต่างๆ พร้อมกับการหารือถึงทางเลือกในการใช้ความรุนแรงแก่เยาวชน ซึ่งในการประชุมจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติและการแสดงผลในรูปแบบวิดีโอ โดยมีตัวแทนของสภาแห่งชาติและตัวแทนเยาวชนของสภาคุ้มครองเด็กรวมไปถึงเครือข่ายตัวแทนเยาวชนทั่วโลกที่จะร่วมกันหารือในเรื่องของการใช้ความรุนแรงเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด Continue reading กระทรวง Campina Grande และกลุ่มคนรวมไปถึงเยาวชนรวมตัวกันเพื่อเปิดตัวการร่วมรณรงค์ต่อต้านการฆ่าเด็กและเยาวชนรวมไปถึงการใช้ความรุนแรง

คลิปวิดีโอเกี่ยวกับความรุนแรง

การสื่อสารทางด้านคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงและสิ่งที่เกี่ยงข้องต่างๆ ที่เรายินดีนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหา

การรณรงค์ในเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงและเยาวชน

โดยการรณรงค์ในครั้งนี้เรามีการรณรงค์ผ่านทางสื่อต่างๆ ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงแก่คนทั่วโลก โดยมีทั้งในเว็บบอร์ด  Twiter , Facebook , Orkut และอื่นๆ ที่เราจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการใช้ความรุนแรง สิทธิมนุษยชน รวมไปถึงในเรื่องของยาเสพติด การเสียชีวิตของวัยรุน ทั้งเรื่องของอุบัติเหตุ การฆาตกรรม และรวมไปถึงการฆ่าตัวตายอีกด้วย ที่กำลังเป็นปัญหาและน่าเป็นห่วงอย่างมากของกลุ่มคนวัยรุ่น ซึ่งโครงการนี้เราจะถูกสร้างออกมาให้เห็นเป็นแบบรูปธรรมโดยจะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในหลายๆ ฝ่าย

การดำเนินการและข้อเสนอเรื่องความรุนแรงและเยาวชนในบราซิล

เราพร้อมที่จะขุดรากถอนโคนกลุ่มที่ก่อให้เกิดความรุนแรง เพราะน้ำตาของพวกเราไหลออกมาเพราะความจริงอันโหดร้ายที่ได้ทำให้พวกเราต้องพบเจอกับความเจ็บปวด ในหลายๆ เรื่อง ทั้งการถูกเอาเปรียบ และความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม ซึ่งพวกเราถูกกดขี่ข่มเหงและถูกใช้ความรุนแรง เราหวังว่าจะได้มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน