dsc_juventudeemmarcha

การประท้วงของเยาวชนเพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้น

December 13, 2016 admin 0

เยาวชนที่ได้ทำการประท้วงได้วาดภาพประกอบเชิงแสดงถึงสัญลักษณ์ความรุนแรง และภาพความสุขที่พวกเขาสมควรจะได้รับที่เป็นภาพแสดงถึงวิถีชีวิตของพวกเขาทั้งหมดออกมาเป็นแบบภาพวาด ซึ่งจะมีการรวมตัวกันอีกครั้งในวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ที่ 21 – 22 สิงหาคม ที่กำลังจะมาถึงในไม่นานนี้ ซึ่งจะมีการสาธิตในรูปแบบต่างๆ ของนครบาลในเมือง Cachoeirinha ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะได้รับความร่วมมือจากจากกระทรวงเยาวชนและความร่วมมือกับคณะกรรมการเทศบาล Cachoeirinha ในเรื่องของความรุนแรงในเยาวชนและคนหนุ่มสาว

SAM_juventudeemmarcha

การรณรงค์ต่อต้านด้านศักดิ์ศรีเยาวชน

December 13, 2016 admin 0

กระทรวงเยาวชน และการรวมตัวกันของคนหนุ่มสาว โดยมีการเปิดตัวแคมเปญแห่งชาติในด้านของความรุนแรงและการกำจัดคนหนุ่มสาว การเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีรองนายกเทศมนตรี Ivanir roncatto , นายกเทศมนตรี Jonas sebben และ Carlos augusto borges มาเป็นตัวแทนของกรมเทศบาลศึกษาธิการในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้เยาวชนได้เสนอแนวคิดและทางออกร่วมกันที่อยู่ในความดูแลของ  Jaiane Kroth ซึ่งเป็นฝ่ายประสานงานกับรัฐบาล ที่มีการถกเถียงกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของความรุนแรง ความมั่นคงความมุ่งมั่น