การประท้วงของเยาวชนเพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้น

เยาวชนที่ได้ทำการประท้วงได้วาดภาพประกอบเชิงแสดงถึงสัญลักษณ์ความรุนแรง และภาพความสุขที่พวกเขาสมควรจะได้รับที่เป็นภาพแสดงถึงวิถีชีวิตของพวกเขาทั้งหมดออกมาเป็นแบบภาพวาด ซึ่งจะมีการรวมตัวกันอีกครั้งในวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ที่ 21 – 22 สิงหาคม ที่กำลังจะมาถึงในไม่นานนี้ ซึ่งจะมีการสาธิตในรูปแบบต่างๆ ของนครบาลในเมือง Cachoeirinha ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะได้รับความร่วมมือจากจากกระทรวงเยาวชนและความร่วมมือกับคณะกรรมการเทศบาล Cachoeirinha ในเรื่องของความรุนแรงในเยาวชนและคนหนุ่มสาว Continue reading การประท้วงของเยาวชนเพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้น

การรณรงค์ต่อต้านด้านศักดิ์ศรีเยาวชน

กระทรวงเยาวชน และการรวมตัวกันของคนหนุ่มสาว โดยมีการเปิดตัวแคมเปญแห่งชาติในด้านของความรุนแรงและการกำจัดคนหนุ่มสาว การเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีรองนายกเทศมนตรี Ivanir roncatto , นายกเทศมนตรี Jonas sebben และ Carlos augusto borges มาเป็นตัวแทนของกรมเทศบาลศึกษาธิการในครั้งนี้อีกด้วย

ทั้งนี้เยาวชนได้เสนอแนวคิดและทางออกร่วมกันที่อยู่ในความดูแลของ  Jaiane Kroth ซึ่งเป็นฝ่ายประสานงานกับรัฐบาล ที่มีการถกเถียงกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของความรุนแรง ความมั่นคงความมุ่งมั่น Continue reading การรณรงค์ต่อต้านด้านศักดิ์ศรีเยาวชน

การสัมมนาเรื่อง UCB กล่าวถึงสถานการณ์เด็กและเยาวชน

ประธานยูเนสโกเยาวชนได้ให้การสัมมนาในเรื่องของการการศึกษา ความรุนแรงและการขุดรากถอนโคนของคนหนุ่ม สาว โดยจะเน้นไปในเรื่องของการไม่ให้ใช้ความรุนแรงและความเท่าเทียมกันสำหรับเด็กและเยาวชน รวมไปถึงสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่เป็นนโยบายสาธารณะ โดยจะมีการวางแผนและการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งการการสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอถึงภาครัฐต่างๆ รวมทั้งตำรวจ ทหาร และนักวิจัยอีกด้วย Continue reading การสัมมนาเรื่อง UCB กล่าวถึงสถานการณ์เด็กและเยาวชน