contra-s-s

คลิปวิดีโอเกี่ยวกับความรุนแรง

December 14, 2016 0

การสื่อสารทางด้านคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงและสิ่งที่เกี่ยงข้องต่างๆ ที่เรายินดีนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหา

logo-campanha-juventudeemmarcha

การรณรงค์ในเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงและเยาวชน

December 14, 2016 0

โดยการรณรงค์ในครั้งนี้เรามีการรณรงค์ผ่านทางสื่อต่างๆ ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงแก่คนทั่วโลก โดยมีทั้งในเว็บบอร์ด  Twiter , Facebook , Orkut และอื่นๆ ที่เราจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการใช้ความรุนแรง สิทธิมนุษยชน รวมไปถึงในเรื่องของยาเสพติด การเสียชีวิตของวัยรุน ทั้งเรื่องของอุบัติเหตุ การฆาตกรรม และรวมไปถึงการฆ่าตัวตายอีกด้วย ที่กำลังเป็นปัญหาและน่าเป็นห่วงอย่างมากของกลุ่มคนวัยรุ่น ซึ่งโครงการนี้เราจะถูกสร้างออกมาให้เห็นเป็นแบบรูปธรรมโดยจะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในหลายๆ ฝ่าย

bannervirtual-s

การดำเนินการและข้อเสนอเรื่องความรุนแรงและเยาวชนในบราซิล

December 14, 2016 0

เราพร้อมที่จะขุดรากถอนโคนกลุ่มที่ก่อให้เกิดความรุนแรง เพราะน้ำตาของพวกเราไหลออกมาเพราะความจริงอันโหดร้ายที่ได้ทำให้พวกเราต้องพบเจอกับความเจ็บปวด ในหลายๆ เรื่อง ทั้งการถูกเอาเปรียบ และความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม ซึ่งพวกเราถูกกดขี่ข่มเหงและถูกใช้ความรุนแรง เราหวังว่าจะได้มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน

campanha-violencia-s

การฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุอันดับที่ 2 ของกลุ่มคนวัยรุ่น

December 14, 2016 0

นักวิจัยให้ความสำคัญในเรื่องของการฆ่าตัวตายเป็นอย่างมาก เพราะในรอบ 45 ปีที่ผ่านมานั้นวัยรุ่นมีแนวโน้มฆ่าตัวตายสูงขึ้นมากถึง 60 % จากสถิติพบว่าวัยรุ่นในช่วง 15 – 19 ปีมีความเสี่ยงฆ่าตัวตายมากที่สุด ซึ่งการฆ่าตัวตายจัดอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 อันดับ ซึ่งมีทั้งการฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุ และ ฆาตกรรม หนึ่งในการตายของวัยรุ่นมาจากโทษของยาเสพติด ซึ่งมีองค์กรและมหาลัยหลายสถาบันได้ศึกษาข้อมูลเพื่อเพิ่มการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น

โครงการของเรา