การดำเนินการและข้อเสนอเรื่องความรุนแรงและเยาวชนในบราซิล

bannervirtual-s

เราพร้อมที่จะขุดรากถอนโคนกลุ่มที่ก่อให้เกิดความรุนแรง เพราะน้ำตาของพวกเราไหลออกมาเพราะความจริงอันโหดร้ายที่ได้ทำให้พวกเราต้องพบเจอกับความเจ็บปวด ในหลายๆ เรื่อง ทั้งการถูกเอาเปรียบ และความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม ซึ่งพวกเราถูกกดขี่ข่มเหงและถูกใช้ความรุนแรง เราหวังว่าจะได้มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน