การรณรงค์ต่อต้านด้านศักดิ์ศรีเยาวชน

SAM_juventudeemmarcha

กระทรวงเยาวชน และการรวมตัวกันของคนหนุ่มสาว โดยมีการเปิดตัวแคมเปญแห่งชาติในด้านของความรุนแรงและการกำจัดคนหนุ่มสาว การเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีรองนายกเทศมนตรี Ivanir roncatto , นายกเทศมนตรี Jonas sebben และ Carlos augusto borges มาเป็นตัวแทนของกรมเทศบาลศึกษาธิการในครั้งนี้อีกด้วย

ทั้งนี้เยาวชนได้เสนอแนวคิดและทางออกร่วมกันที่อยู่ในความดูแลของ  Jaiane Kroth ซึ่งเป็นฝ่ายประสานงานกับรัฐบาล ที่มีการถกเถียงกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของความรุนแรง ความมั่นคงความมุ่งมั่น ความเดือดร้อนของเยาวชน ศักดิ์ศรีของคนหนุ่มสาว ที่เป็นสาเหตุนำไปสู่ความไม่มั่นคงและอาจจะได้รับความทุกข์อีกด้วย

ณ ที่นี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับท่านสมาชิกคนอื่นๆ ได้มีผ่อนคลายโดยการ ร้อง รำทำเพลง การเต้น เป็นต้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในระยะสั้นก็ตาม