การรณรงค์ในเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงและเยาวชน

logo-campanha-juventudeemmarcha

โดยการรณรงค์ในครั้งนี้เรามีการรณรงค์ผ่านทางสื่อต่างๆ ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงแก่คนทั่วโลก โดยมีทั้งในเว็บบอร์ด  Twiter , Facebook , Orkut และอื่นๆ ที่เราจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการใช้ความรุนแรง สิทธิมนุษยชน รวมไปถึงในเรื่องของยาเสพติด การเสียชีวิตของวัยรุน ทั้งเรื่องของอุบัติเหตุ การฆาตกรรม และรวมไปถึงการฆ่าตัวตายอีกด้วย ที่กำลังเป็นปัญหาและน่าเป็นห่วงอย่างมากของกลุ่มคนวัยรุ่น ซึ่งโครงการนี้เราจะถูกสร้างออกมาให้เห็นเป็นแบบรูปธรรมโดยจะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในหลายๆ ฝ่าย