ผลกระทบและความรุนแรงของคนในครอบครัว

Impact of Domestic Violence

สถาบันครอบครัวอาจเป็นสถาบันขนาดเล็กที่สุดของสังคมแต่มันคือสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดเช่นกัน เราทุกคนเมื่อเกิดมาก็ต้องมีครอบครัวเป็นของตนเองผู้ที่อาศัยในครอบครัวจะเป็นคนที่คอยบอก คอยสั่งสอนในเรื่องต่างๆ ให้เราเติบโตขึ้นมาเป็นคนมีคุณภาพของสังคม นี่คือพื้นฐานหลักที่ทุกๆ ครอบครัวจำเป็นต้องทำแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้จะเกิดขึ้นเหมือนกันหมด บางครอบครัวแทนที่จะดูแลเอาใจใส่อย่างอบอุ่นกลายเป็นว่ามีความรุนแรงจนทำให้เด็กในครอบครัวค่อยๆ ซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปทีละเล็กทีละน้อย พ่อแม่หรือคนในบ้านอาจไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรตอนนี้แต่ในอนาคตรับรองได้ว่าจะส่งผลกระทบรุนแรงแบบคาดไม่ถึงแน่นอน

ผลกระทบอันเกิดจากความรุนแรงในครอบครัว

ความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถือเป็นภัยเงียบอันแสนน่ากลัว เป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้บ่อยมาก เช่น การลงโทษเด็กด้วยความรุนแรง เช่น ตีจนเลือดออก, เตะ, ต่อยคล้ายการทำร้ายร่างกาย การข่มขู่ด้วยอารมณ์ ใช้คำพูดหยาบคาย เหน็บแนม เพื่อให้เด็กรู้สึกกลัวหรืออาย, ปัญหาความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้งกันของพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัวส่งผลให้เด็กมองเห็นว่าปัญหาต่างๆ ตัดสินด้วยความรุนแรง ส่งผลให้เกิดภาพจำในความคิดติดตัวไปจนโต สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบทางด้านจิตใจทั้งสิ้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากความรุนแรงในครอบครัวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ คือ
1. ผลกระทบในระยะสั้น – หากเด็กในครอบครัวนั้นยังเป็นเด็กเล็กอยู่เขาจะมีอาการหงุดหงิด เลี้ยงยาก ไม่มีความสุข เกิดอาการหวาดกลัวเมื่อบุคคลที่เคยลงโทษเข้ามาอยู่ใกล้ ซึม เหงาหงอย ไม่ออกไปเล่นตามประสาเด็ก ไม่ร่าเริง โกรธง่าย ชอบมองผู้อื่นในด้านลบ เก็บอาการโกรธไม่ค่อยอยู่ ชอบใช้ความรุนแรงกับสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อน สัตว์ สิ่งของ ส่วนเด็กโตจะหงุดหงิดง่าย ไม่อยากอยู่บ้าน ไม่อยากเรียน ชอบขัดคำสั่งครู ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเหมาะสม ผลการเรียนแย่ลงเรื่อยๆ
2. ผลกระทบในระยะยาว – สำหรับเด็กที่ต้องพบเจอกับความรุนแรงในครอบครัวมาตลอดในระยะยาวต้องบอกเลยว่าเขาจะสร้างปัญหาให้กับสังคม มองว่าความก้าวร้าวรุนแรงคือเรื่องปกติ มีความคิดเชิงลบกับทุกสิ่ง มีแนวคิดต่อต้านสังคม ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ในท้ายที่สุดอาจทำให้เขาต้องกลายเป็นคนไม่ดีในสังคมได้เพราะปัญหาความรุนแรงที่สั่งสมมานาน
การใช้ความรุนแรงไม่ว่าใครมันย่อมไม่ใช่เรื่องดี ท้ายที่สุดความรุนแรงจะยิ่งสร้างปัญหาให้กับสังคมในระยะยาวจนยากเกินเยียวยา ท้ายที่สุดก็ต้องทำผิดกฎหมาย