แรงงานเด็กและการเป็นทาส ความยากจนในประเทศบราซิล

juventudeemmarcha-burund

หลายประเทศในโลกที่มีคนยากจนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ประเทศบราซิลก็เป็นหนึ่งในนั้น
โดยต้องทำงานกันตั้งแต่เด็กๆ เลยทีเดียว แรงงานเด็กในบราซิลยังคงมีสาเหตุมาจากความยากจนที่รุนแรง
ชุมชนชาวบราซิลที่มีรายได้ต่ำเป็นจำนวนมาก เหล่าเด็กๆ ทั้งหลายมีหน้าที่เป็นกองกำลังสำรองของแรงงาน
เมื่อสมาชิกผู้ใหญ่ในครอบครัวไม่สามารถสร้างรายได้ ได้อย่างเพียงพอ เด็กๆ มักจะต้องทำงานเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัวตั้งแต่ยังเด็ก เด็กบราซิลซึ่งยังเป็นเด็กเล็กๆ อยู่ยังไม่มีความรู้ ร่างกายก็ยังไม่โต พวกเขาเลยเลือกงานซึ่งสามารถทำได้ด้วย2 มือเล็กๆ ของพวกเขา เช่น เก็บส้ม, เก็บกาแฟ หรือทำงานตามสวนโกโก้ เนื่องจากลูกจ้างภาคสนามมักได้รับเงินมากกว่าอัตรารายชั่วโมง พ่อแม่จึงมักจะล่อลวงให้ลูกๆ ของพวกเขาทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อเพิ่มรายได้ของครอบครัวด้วยเหตุนี้เอง ตัวบ่งชี้อันสำคัญในการใช้แรงงานเด็กก็คือบิดามารดาของเด็กนั้นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็กและเด็กอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท
นอกเหนือไปจากความยากจนแล้วพฤติกรรมทางวัฒนธรรมของบราซิลยังมีบทบาทสำคัญในการใช้แรงงานเด็ก ในพื้นที่ยากจนทางตอนเหนือของประเทศบราซิลคนส่วนใหญ่ผู้เป็นบิดามารดาเริ่มทำงานก่อนที่พวกเขาจะอายุ 8 ขวบ เสียด้วยซ้ำเนื่องจากแรงงานเด็กเป็นเรื่องคุ้นเคยกับพวกเขามากขึ้น มันจึงเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมแบบผิดๆ อันฝังรากลึกลงไปในสังคม รวมทั้งความเชื่อ ชาวบราซิลเหล่านี้มักไม่มองว่าแรงงานเด็กเป็นปัญหาร้ายแรงอะไร ปัญหาของแรงงานเด็กจึงตกอยู่ในวงจรอุบาทไม่มีที่สิ้นสุด
เหตุผลสำหรับพ่อแม่ที่ส่งลูกไปทำงานแทนการไปโรงเรียน มันเกี่ยวข้องกับสภาพของโรงเรียนรัฐบาลในบราซิล ซึ่งในพื้นที่ชนบท อันมีประชากรเบาบาง โรงเรียนประถมจะตั้งอยู่ห่างจากกันไกลมากและโรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น โรงเรียนตามชนบทเหล่านี้โดยทั่วไปจึงไม่ได้รับการตกแต่ง รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมไม่ดีเนื่องจากขาดเงินทุนมาสนับสนุน การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กทุกคนในประเทศบราซิลซึ่งมีอายุระหว่าง 7 ถึง 14 ปี แต่ข้อบังคับนี้ก็ออกมาเพื่อให้มีกฎหมายขั้นพื้นฐานออกมาเท่านั้น มีครอบครัวยากจนจำนวนมากอาศัยอยู่ในเขตปกครองชนบทไม่สามารถซื้อเครื่องแบบนักเรียน หนังสือ ตั๋วรถประจำทางได้ 90% ของเด็กที่ทำงานในชนบทได้รับการศึกษาในโรงเรียนเป็นเวลาน้อยกว่า 4 ปี และมีเพียงแค่หนึ่งในแปดคนของเด็กที่อาศัยอยู่ในย่าน Favela ที่ได้ไปโรงเรียน
การใช้แรงงานเด็กเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะเด็กเป็นวัยที่ต้องได้เรียนหนังสือ มีความสุขจากการได้พบเพื่อนและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน การใช้แรงงานเด็กในประเทศบราซิลมันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน