โครงการสิทธิมนุษยชนบนโลก 5 โครงการ

juventudeemmarcha-no

1. โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน – ถือว่าเป็นโครงการที่ตั้งใจเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ไฟแรงต้องการทำงานเพื่อสังคมได้มีโอกาสเรียนรู้ มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองทั้งความคิด มุมมอง ทัศนคติทางด้านสังคม มีการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรที่ทำงานเชื่อมโยงกับผู้ที่ถูกละเมิดอันมาจากความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคม ต่อให้พวกเขาจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็ตาม ถือว่าเป็นโครงการที่สร้างคนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือด้นสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงในการที่จะทำให้โลกเป็นสังคมที่เท่าเทียมกันต่อไป
2. โครงการส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครองสุขภาพ สิทธิมนุษยชนสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ – ถือว่าเป็นโครงการด้านสิทธิมนุษยชนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างรวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ สิทธิมนุษยชนให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีกลุ่มเป้าหมายกับประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน สามารถนำความรู้ที่ได้มานี้ไปสร้างความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการ สังคมเครือข่าย กลไก รวมถึงกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ก้าวไปสู่ข้อเสนอแนะทางด้านนโยบาย กฎหมาย มาตรการ หรือแนวทางต่างๆ ในการสร้างวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมที่สุด
3. โครงการกิจกรรมสาธารณด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – เกิดจากการที่ความรู้ความเข้าใจต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองยังมีค่อนข้างน้อย การทำงานระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมเองก็ยังมีไม่มากพอ ทำให้ประชาชนในแต่ละประเทศเองไม่สามารถเรียกร้องสิทธิความชอบธรรมให้กับตนเองหรือคนในครอบครัวได้ การสร้าโครงการนี้ขึ้นมาจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในด้านสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การมีสิทธิมากขึ้นด้วยเช่นกัน
4. โครงการสิทธิมนุษยชน Sanela Diana Jenkins – เป็นโครงการสิทธิมนุษยชนที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยได้รับแรงบันดาลใจมากจาก Sanela Diana Jenkins ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ โดยต้องการพัฒนาด้านความเป็นมนุษย์ รวมถึงความยุติธรรมต่างๆ ระหว่างประเทศทั่วโลกด้วย โครงการด้านสิทธิมนุษยชนโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นการสร้างความเข้าใจผ่านการศึกษาแบบสหวิทยาการ นับว่าเป็นโครงการที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียว
5. โครงการ For Those Who Died Trying – หรือโครงการเพื่อนักสู้ไทยที่ถูกอุ้มหายไปเป็นโครงการด้านสิทธิมนุษยชนที่เอาเรื่องของการถ่ายรูปมาเป็นตัวแทนของการอุทิศ การไว้อาลัยให้กับเหล่าบรรดานักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่พวกเขาได้ถูกอุ้มหายไปหรือถูกฆาตกรรม ซึ่งจุดประสงค์ของโครงการมาจากพื้นที่ตามชนบทส่วนใหญ่ผู้ที่มีอิทธิพลคือผู้ที่ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่าง การที่นักสิทธิมนุษยชนเหล่านี้เข้าไปช่วยเหลือจึงทำให้เกิดเรื่องที่เลวร้ายกับพวกเขาจนนำไปสู่การเสียชีวิต การมีโครงการนี้จึงเหมือนเป็นโครงการที่ช่วยระลึกจดจำความกล้าหาญของพวกเขาไม่ให้หายไป