กระทรวง Campina Grande และกลุ่มคนรวมไปถึงเยาวชนรวมตัวกันเพื่อเปิดตัวการร่วมรณรงค์ต่อต้านการฆ่าเด็กและเยาวชนรวมไปถึงการใช้ความรุนแรง

copenhague6-g-juventudeemmarcha

กระทรวงเยาวชนของ Campina Grande สังฆมณฑล ได้เปิดตัวพร้อมกับคนในชาติเรื่องการต่อต้านความรุนแรงและการกำจัดเยาวชน โดยจะมีโปรแกรมและการประชุมต่างๆ พร้อมกับการหารือถึงทางเลือกในการใช้ความรุนแรงแก่เยาวชน ซึ่งในการประชุมจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติและการแสดงผลในรูปแบบวิดีโอ โดยมีตัวแทนของสภาแห่งชาติและตัวแทนเยาวชนของสภาคุ้มครองเด็กรวมไปถึงเครือข่ายตัวแทนเยาวชนทั่วโลกที่จะร่วมกันหารือในเรื่องของการใช้ความรุนแรงเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด

ซึ่งจะจบลงด้วยการถือหุ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงการกระทำที่เป็นแบบรูปธรรม และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า Campina Grande จะหยุดการเคลื่อนไหวหากผลที่ได้ออกมาเป็นที่ยอมรับสำหรับเยาวชนและคนหนุ่มสาว

เกี่ยวกับการรณรงค์

แคมเปญแห่งชาตินี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2008 ที่เกิดจากความไม่พอใจของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากความรุนแรงที่มีเพิ่มขึ้นตลอดในทุกๆ ปีทั่วประเทศ

การดำเนินการ

การศึกษาทางด้านของการเมืองการปกครองและการทำงานแบบพื้นฐาน โดยจะมุ้งเน้นไปยังความตระหนักในเรื่องของสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงความปลอดภัยสาธารณะ และความเท่าเทียมของเด็กและเยาวชนในหมูคนอื่นๆ และที่สุดแล้วเราจะมีการระดมการขุดรากถอนโคนของเรื่องนี้ไม่ให้เกินขึ้นกับคนรุ่นหลังอีก และจะมีมาตรการในการตรวจสอบในเรื่องของ สื่อที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจะมีบทลงโทษตามความเหมาะสม