การประท้วงของเยาวชนเพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้น

dsc_juventudeemmarcha

เยาวชนที่ได้ทำการประท้วงได้วาดภาพประกอบเชิงแสดงถึงสัญลักษณ์ความรุนแรง และภาพความสุขที่พวกเขาสมควรจะได้รับที่เป็นภาพแสดงถึงวิถีชีวิตของพวกเขาทั้งหมดออกมาเป็นแบบภาพวาด ซึ่งจะมีการรวมตัวกันอีกครั้งในวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ที่ 21 – 22 สิงหาคม ที่กำลังจะมาถึงในไม่นานนี้ ซึ่งจะมีการสาธิตในรูปแบบต่างๆ ของนครบาลในเมือง Cachoeirinha ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะได้รับความร่วมมือจากจากกระทรวงเยาวชนและความร่วมมือกับคณะกรรมการเทศบาล Cachoeirinha ในเรื่องของความรุนแรงในเยาวชนและคนหนุ่มสาว

การกระทำของเยาวชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการตายของเด็กและเยาวชนที่มีจำนวนมากและเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในเรื่องของการตกเป็นทาสของยาเสพติด ซึ่งคนหนุ่มสาวกลุ่มนี้เองที่ก่อเหตุฆาตกรรมและใช้ความรุนแรงแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี

Diego Farias เป็นตัวแทนผู้ประสานงานกับกระทรวงเยาวชน โดยการเปิดเผยตัวเองทั้งเสียงและใบหน้าเพื่อเป็นการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของคนหนุ่มสาว โดยต้องการให้มีการฝึกอบรมพลเรือน และเรียกร้องนโยบายสาธารณะ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นหลัง