การสัมมนาเรื่อง UCB กล่าวถึงสถานการณ์เด็กและเยาวชน

Vghn-juventudeemmarcha

ประธานยูเนสโกเยาวชนได้ให้การสัมมนาในเรื่องของการการศึกษา ความรุนแรงและการขุดรากถอนโคนของคนหนุ่ม สาว โดยจะเน้นไปในเรื่องของการไม่ให้ใช้ความรุนแรงและความเท่าเทียมกันสำหรับเด็กและเยาวชน รวมไปถึงสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่เป็นนโยบายสาธารณะ โดยจะมีการวางแผนและการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งการการสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอถึงภาครัฐต่างๆ รวมทั้งตำรวจ ทหาร และนักวิจัยอีกด้วย

การสัมมนาในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสัมมนาแบบทั่วๆ ไปแต่เป็นการเสนอความเป็นจริงและผลที่เกิดขึ้นจริงจากปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่คนหนุ่มสาวที่ไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งเป็นจุดอ่อนของระบบอย่างที่ผ่านๆ มา