dsc_juventudeemmarcha

การประท้วงของเยาวชนเพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้น

December 13, 2016 admin 0

เยาวชนที่ได้ทำการประท้วงได้วาดภาพประกอบเชิงแสดงถึงสัญลักษณ์ความรุนแรง และภาพความสุขที่พวกเขาสมควรจะได้รับที่เป็นภาพแสดงถึงวิถีชีวิตของพวกเขาทั้งหมดออกมาเป็นแบบภาพวาด ซึ่งจะมีการรวมตัวกันอีกครั้งในวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ ที่ 21 – 22 สิงหาคม ที่กำลังจะมาถึงในไม่นานนี้ ซึ่งจะมีการสาธิตในรูปแบบต่างๆ ของนครบาลในเมือง Cachoeirinha ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะได้รับความร่วมมือจากจากกระทรวงเยาวชนและความร่วมมือกับคณะกรรมการเทศบาล Cachoeirinha ในเรื่องของความรุนแรงในเยาวชนและคนหนุ่มสาว

SAM_juventudeemmarcha

การรณรงค์ต่อต้านด้านศักดิ์ศรีเยาวชน

December 13, 2016 admin 0

กระทรวงเยาวชน และการรวมตัวกันของคนหนุ่มสาว โดยมีการเปิดตัวแคมเปญแห่งชาติในด้านของความรุนแรงและการกำจัดคนหนุ่มสาว การเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีรองนายกเทศมนตรี Ivanir roncatto , นายกเทศมนตรี Jonas sebben และ Carlos augusto borges มาเป็นตัวแทนของกรมเทศบาลศึกษาธิการในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้เยาวชนได้เสนอแนวคิดและทางออกร่วมกันที่อยู่ในความดูแลของ  Jaiane Kroth ซึ่งเป็นฝ่ายประสานงานกับรัฐบาล ที่มีการถกเถียงกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของความรุนแรง ความมั่นคงความมุ่งมั่น

Vghn-juventudeemmarcha

การสัมมนาเรื่อง UCB กล่าวถึงสถานการณ์เด็กและเยาวชน

December 13, 2016 admin 0

ประธานยูเนสโกเยาวชนได้ให้การสัมมนาในเรื่องของการการศึกษา ความรุนแรงและการขุดรากถอนโคนของคนหนุ่ม สาว โดยจะเน้นไปในเรื่องของการไม่ให้ใช้ความรุนแรงและความเท่าเทียมกันสำหรับเด็กและเยาวชน รวมไปถึงสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่เป็นนโยบายสาธารณะ โดยจะมีการวางแผนและการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งการการสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอถึงภาครัฐต่างๆ รวมทั้งตำรวจ ทหาร และนักวิจัยอีกด้วย

Imagem -juventudeemmarcha

วันที่ 7 มีนาคม สำหรับเยาวชนและเด็กในการรวมตัว

December 13, 2016 admin 0

กระทรวงเยาวชนได้ให้การร่วมมือและสนับสนุนการทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงการต่อต้านความรุนแรง โดยจะมีการสื่อออกมาในรูปแบบต่างๆ ทั้งในเชิงสัญลักษณ์ ป้ายโปสเตอร์ เสื้อ เพื่อเป็นการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพด้วยความเป็นธรรมและเพื่อต้องการให้ปล่อยตัวเยาวชนและเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงต่างๆ ให้พ้นจากความไม่เป็นธรรม ซึ่งจะมีทั้งกระบวนการแห่ เด็ก เยาวชน นักเรียน รวมไปถึงนักศึกษาของรัฐและท้องถิ่น ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการเดินขบวน การแสดงดนตรีสด การเต้นรำเป็นต้น