Calendar

calendar-juventudeemmarchaการรวมตัวของเราจะต้องมีตารางนัดหมายเสมอ เพราะเราเข้าใจในการหน้าที่การงานของแต่ละบุคคลเราจึงจะต้องนัดหมายกันในวันหยุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงาน เรายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่อยู่เสมอและเราเข้าใจทุกคนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน